Extra edition
 1 ・ 2 
2022 3/13
CHU/SHIKOKU
 

2022 2/27
KYUSHU2021 11/14
FINAL


2021 10/17
KANSAI

2021 7/11
CHU/SHIKOKU
 

 

2021 6/27
HOKKAIDO

2021 5/30
TOHOKU

2021 4/25
KYUSHU
 

 

 

 

 

 

 


2020 12/6
FINAL
  

  

 

  
2020 8/16
KYUSHU
Vol,104


2020 7/19
CHU/SHIKOKU
Vol, 103

2019 11/10
FINAL
Vol,102 

 

 

 2019 9/22
KANSAI
Vol,101
 

 

 

 

  
 
2019 8/11
TOHOKU
Vol,100
2019 6/30
HOKKAIDO
Vol,97
 

 

 

 

 

 

 

  

 
2019 6/16
KYUSHU
Vol.96
 

 

2019 5/5
CHU/SHIKOKU
Vol,95
  

 

  2018 8/12
TOHOKU
Vol,94
 

 

 

 

 

 

 


2018 7/16 CHU/SHIKOKU
Vol,93


2018 6/27 KYUSHU Vol,92
2018 6/10 HOKKAIDO
Vol,91

 

 

 

 
2017 8/20 TOHOKU
Vol,87
 

 

 

 

  


2017 6/25 HOKKAIDO
Vol,86
  

  

 

  

 

 

2017 3/26 KYUSHU
Vol,85